Provincie Noord-Brabant

 

Mestpelletinstallatie Topeggs-Topfertilizer

is mede mogelijk gemaakt door:

 

Provincie noord brabant

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland
 


In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Brabant 2014-2020, betreffende maatregel:

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen


Op de locatie aan de Vedepeelweg 22 is een mestpelleteerinstallatie gerealiseerd. Deze installatie zorgt voor de verwerking van droge pluimvee mest tot mestkorrels. De mestkorrels worden afgezet via verschillende nieuwe afzetkanalen, waaronder de export naar Azie en Africa. De productie van deze mestkorrels zal leiden tot een product wat kan dienen als kunstmestvervanger met behoud van organische stof, waardoor het bodemleven wordt bevorderd en wat de bodemvruchtbaarheid ten goede komt.